Три рівні слухання у коучингу

Алла Заднепровська

2019-05-22

#Інструменти коучингу

Про те, як ми слухаємо себе та інших. Професійне слухання коуча

Три рівні слухання у коучингу

Що таке слухання а коучингу?

Слухання у коучингу - це активний процес уважного та емпатичного сприйняття слів клієнта з метою повного розуміння його переживань, думок і бажаних цілей. Це включає не лише прослуховування слов, але й сприйняття невербальних сигналів і емоційного контексту. Слухання в коучингу допомагає коучу краще зрозуміти клієнта, його потреби, і сприяє створенню довірливої атмосфери для роботи над досягненням цілей.

Трохи про рівні слухання у коучингу

Рівні слухання у коучингу - це спектр уваги, на який коуч може звертати увагу на клієнта під час сесії. Зазвичай виділяють три рівні.

Які є 3 рівні слухання?

Рівень 1. Поверхневе Слухання

Фокус уваги на собі. Бути в рамках свого досвіду. Слухати і дозволяти словами впливати на свої почуття і думки. Що це означає для мене?

Рівень 2. Сфокусоване Слухання

Фокус уваги на співрозмовника і на те, що він говорить (тобто деталі змісту і те, що стоїть за словами). Уточнення, відображення, повтори і т.д. Що це означає для клієнта?

Рівень 3. Глобальне Слухання

Те, що «читається між рядків»: увага на нюансах інтонації, настрої, ритмі і енергії співрозмовника. Увага до того, як сказане укладається в більш глобальну картину життя клієнта. Слухання навколишнього світу. Спостереження і інтуїція.

Перший рівень слухання у коучингу тільки для клієнта! Коучу важливо бути на другому і третьому!

Інструменти активного слухання

Інструменти активного слухання включають:

 • Підтвердження - повторення або підтвердження сказаного співрозмовником.
 • Перефразування - переформулювання сказаного для підтвердження розуміння.
 • Емпатія - розуміння і співпереживання почуттів і переживань співрозмовника.
 • Невербальні сигнали - увага до жестів, міміки та тону голосу.
 • Відкриті питання - запитання, що стимулюють розмову та відкриття думок співрозмовника.
 • Підсумовування - коротке викладення ключових моментів розмови.

Реалії слухання

 • Слухати легше, коли насолоджуєшся усіма аспектами спілкування
 • Слухаєш краще, якщо немає зайвого шуму в голов
 • Слухайте те, що клієнт не може висловити або зрозуміти
 • Використовуйте повтор, уточнення і промовляння
 • Використовуйте інтуїцію і втручання
 • Слухання не дорівнює мовчання
 • Слухайте реакції Вашого клієнта
 • Слухання створює дзеркало, відображення в якому допомагає клієнту вирости і діяти
 • Слухання підбадьорює говорити
 • Що чуємо?
 • Бажання (чого клієнт хоче на самом деле)
 • Необхідність / «гаряча» потреба
 • Почуття
 • Мотивацію
 • Просування / Одкровення
 • Протиріччя
 • Недомовленість
 • Борг (я повинен) / примус
 • Образ мислення
 • Контекст

Підіб'ємо підсумки щодо типів слухання у коучингу

Слухання у коучингу - це активний процес уважного сприйняття клієнта з метою повного розуміння його переживань, думок та бажаних цілей.

Слухання у коучингу включає не лише розуміння слов, але й невербальних сигналів і емоційного контексту, що сприяє кращому розумінню клієнта та створенню довірливої атмосфери.

Рівні слухання у коучингу включають поверхневе, зосереджене та глобальне слухання. Перехід від першого рівня слухання (фокус на собі) до другого та третього (фокус на клієнті та світі клієнта) є важливим для ефективного коучингу.

Важливі аспекти слухання у коучингу включають відсутність зайвого шуму у голові, використання інтуїції, увагу до невербальних сигналів та реакцій клієнта, а також активну участь коуча через повтор, уточнення та висловлювання.

Слухання у коучингу не означає просто мовчання, воно передбачає активну участь та відображення, створення дзеркала для клієнта, що допомагає йому у зростанні та розвитку.

Важливо враховувати різні аспекти того, що чує коуч: бажання клієнта, його потреби, почуття, мотивацію, протиріччя, недосказане, контекст і інші аспекти, щоб ефективно працювати над досягненням цілей клієнта.

Напишіть нам