Загальні умови

            
                  
 1. Справжня Політика визначає порядок обробки та захисту сайту zhyvoedelo.com (далі - сайт) інформації про фізичних осіб (далі - Користувачі), яка може бути отримана сайтом при взаємодій з сайтом шляхом zhyvoedelo.com через сайт facebook. com
 2.                 
 3. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.
 4.                 
 5. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації наданої Користувачем, регулюються цією Політикою, іншими локальними документами сайту і чинним законодавством України.
 6.                 
 7. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на інтернет-сайті www.facebook.com і включають в себе наступну інформацію:
  - ім'я Користувача;
  - адреса електронної пошти (e-mail);
  Заповнюючи реєстраційну форму, Користувач висловлює свою повну згоду з умовами цієї Політики.
 8.             
            

Цілі збору, обробки та зберігання інформації, які надаються Користувачами

            

Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Сайт обробляє персональні дані Користувача з метою:

                         

Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем

            
                  
 1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється протягом терміну, необхідного для цілей, зазначених в цій Політиці, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 2.                 
 3. Сайт вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 4.                 
 5. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
 6.                 
 7. Користувач при заповненні реєстраційної форми підтверджує, що:                     
                           
  • вказує достовірну інформацію про себе, вся інша інформація надається Користувачем на його власний розсуд.                             ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею.
  •                         
  • Ознайомлення з умовами цієї Політики і проставлення галочки під посиланням на дану Політику є письмовою згодою Користувача на збір, зберігання, обробку персональних даних, що надаються Користувачем.
  •                     
                  
 8.                 
 9. Сайт не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання зобов'язань перед Користувачем.
 10.             
            

Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

            
                  
 1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.
 2.                 
 3. До цій Політиці і відносинам між Користувачем і Товариством, які виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України.
 4.                 
 5. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем і Товариством, обов'язковим є дотримання претензійного порядку регулювання спору.
 6.