Структура коуч-сесії

Алла Заднепровська

2019-05-22

#Інструменти коучингу

Короткий екскурс по коуч-сесії ізі 8 пунктів.

Структура коуч-сесії

Розглянемо структуру коучинг-сесії, представлену в восьми ключових пунктах. Даний підхід визначає основні етапи взаємодії між коучем і клієнтом, дозволяючи систематизувати процес роботи над поставленими цілями. Кожен пункт плану коучинг-сесії має свою мету і спрямований на досягнення певних результатів у рамках коучинг-сесії. Під час аналізу будуть розглянуті основні принципи взаємодії, які акцентують увагу на цілях, плануванні, прийнятті рішень та оцінці результатів, що дозволяє ефективно керувати процесом коучингу та досягати бажаних змін.

Що таке коучинг-сесія і чому в ній важлива структура?

Коучинг-сесія - це зустріч між коучем і клієнтом, спрямована на досягнення конкретних цілей і вирішення проблем. Її структура (або план коуч-сесії) включає в себе визначення цілей, ідентифікацію перешкод, постановку завдань, пошук рішень і планування дій. Це процес, спрямований на розвиток особистості, професійного успіху та підвищення ефективності.

Структура коуч-сесії

1. Питання про результати і домашнє завдання

2. Сфера, тема для сесії

 • Про що б Ви хотіли поговорити?
 • До якого питання хочете мене залучити?
 • Чим я можу бути тобі корисний (а)?

3. Мета на коуч-сесію

 • Що Ви хочете досягти за ці 50-60 хвилин?
 • Яким буде кращий результат цієї сесії?

4. Перевірка мети (глобальної і на сесію)

 • Мотивація. Чому саме ця мета? Навіщо вам це?
 • Доречність, пріоритетність. Чому зараз? Це найважливіша на сьогодні мета?
 • SMARTER (конкретні + вимірні + Приваблива + Терміни + Екологічна + Записана) + В зоні контролю + Позитивна.
 • Вигоди сьогоднішнього стану справ. Чому не досягати мети?
 • Необхідність досягнення. Що буде, якщо не досягнете? Що буде, якщо досягнете? Що Ви втратите в результаті?
 • Критерії досягнення мети. Як Ви дізнаєтеся, що досягли мети?

5. Існуюча ситуація. Замір (шкалювання або почуття).

6. Варіанти дій

 • Пошук варіантів. Сортування. Вибір варіантів.
 • Перевірка фокуса на мету: Як Ви думаєте, Ви рухаєтеся до мети?
 • Прийняття рішень.

7. План дій

 • План на тиждень. Що Ви зробите практично? Що буде, якщо зробите? Що буде, якщо не зробите? Як мені реагувати на це? Як Ви можете собі перешкодити? Як Ви можете себе підтримати? Що / хто може підтримати? Як це наблизить до мети?
 • "Домашнє завдання".
 • Перевірка мотивації. Визначте за 10-бальною шкалою, наскільки Ви натхненні цим планом / готові діяти зараз?

8. Завершення

 • Користь і цінність для клієнта. Наскільки було корисно? Що було цінне? Чого Ви досягли в цій сесії? Що нового Ви дізналися про себе? Наскільки просунулися? (Порівняння з виміром)
 • Запит на ОС. Що мені можна поліпшити, щоб сесія була продуктивніше?
 • Цінність для коуча. Що я, як коуч, отримав від цієї сесії ...
 • Підтримка клієнта. Визнання. Сказати про його діях, здібностях, цінностях або якостях (щиро, якщо доречно).

Така систематизація відіграє важливу роль у досягненні успіху в процесі коучингу. Кожен етап плану коучингу, починаючи з визначення цілей і завдань, закінчуючи оцінкою результатів та зворотним зв'язком, спрямований на активне залучення клієнта до процесу розвитку та досягнення поставлених цілей. Ключовим моментом є не лише керування цілями та планування дій, але й розуміння власних мотивацій, прийняття відповідальності за свої рішення та дії, а також постійне прагнення до саморозвитку. У кінці кінців, структура коучинг-сесії представляє собою цілісну систему підтримки та стимулювання зростання клієнта, здатну ефективно сприяти досягненню бажаних змін та успіху в особистому та професійному житті.

Напишіть нам