Роль емоційного інтелекту в житті і бізнесі≡ Zhyvoedelo

Роль емоційного інтелекту в житті і бізнесі

Алла Заднепровська

2019-05-22

#Статті

Останнім часом великою популярністю та інтересом користується термін емоційний інтелект (EQ). У цьому матеріалі ми відкриємо завісу таємниці розвитку і впливу EQ на наше життя.

Емоційний інтелект - що це?

Існує велика кількість визначень емоційного інтелекту. Так, наприклад, Рувен Бар-Он, клінічний фізіолог і автор абревіатури «EQ», визначає його як «набір некогнітівних здібностей, компетенцій і навичок, які впливають на здатність людини справлятися з викликами і тиском зовнішнього середовища». Деніел Гоулман, відомий журналіст «New York Times», - як «здатність усвідомлювати свої емоції і емоції інших, щоб мотивувати себе та інших, добре керувати емоціями наодинці з собою і при взаємодії з іншими». Саме завдяки статтям і книгам Гоулман, EQ набув широкої популярності. Його книга «Emotional Intelligence» в 1995 році представила наукову новинку і викликала справжній фурор в США.

Узагальнюючи визначення багатьох учених, емоційний інтелект-здатність чітко розуміти свої емоції і емоції іншого, ефективно управляти власними емоціями та емоціями співрозмовника. І на цій основі будувати успішну взаємодію з оточуючими.
Ключові елементи емоційного інтелекту

Виділяють чотири головних складових EQ:

  • Самосвідомість.
  • Самоконтроль.
  • Соціальна чуйність.
  • Управління відносинами.
    Головний елемент емоційного інтелекту - емоційне самосвідомість, тобто розуміння себе. Людина з високим ступенем самосвідомості точно визначає свої почуття, а також причину їх виникнення. Усвідомлює, як його емоції впливають на власний психологічний стан і психологічний стан оточуючих людей. Завдяки розвиненому навику самосвідомості ми можемо об'єктивно оцінювати свої сильні сторони і зони росту. Бачити речі такими, якими вони насправді є, а не такими, як нам хочеться їх бачити. Ставитися до себе з гумором, відкрито говорити про свої почуття, прагнути до розвитку і спокійно приймати критику на свою адресу. Уміння «чути» свої почуття неймовірно розвиває інтуїцію. Яка, в свою чергу, допомагає нам приймати кращі рішення. І вибирати успішну стратегію поведінки. У тому числі і в складних ситуаціях.

Наслідком самосвідомості є самоконтроль. Самоконтроль означає здатність керувати своїми почуттями. Допомагає нам не тільки приборкати свої руйнівні емоції, а й використовувати їх на користь справи. Завдяки самоконтролю, навіть при несприятливих обставинах і в умовах стресу, людина залишається спокійним і розважливим. Підтримує реалістичну позитивну установку, не втрачати відчуття реальності і живе у злагоді зі своїми цінностями. Володіючи собою, ми охоче беремося за важкі завдання, легко визнаємо особисті невдачі. Помилки ж сприймаємо як життєво важливі уроки. І незважаючи на розуміння своїх слабкостей, залишаємося хорошого про себе думки. Характерним для нас є високий рівень зобов'язань. Ми вибираємо знаходити шляхи, що ведуть до мети, замість пошуку причин, за якими можна що-небудь не робити. Ну а життєві зміни сприймаємо як зміни на краще.

Говорячи про третій і четвертій складових EQ, слід зазначити, що вони відносяться до здібностей людини управляти взаємовідносинами з іншими. На відміну від перших двох, які характеризують здатність керувати собою.

Основними ключовими складовими успішної взаємодії є співпереживання, навик розуміння почуттів і потреб оточуючих, вміння поставити себе на місце іншої людини. В принципі, все те, без чого неможливо управляти відносинами.

Для налагодження взаємодії та наснаги інших в першу чергу необхідно проявляти до людей непідробний інтерес. З'ясовувати і враховувати потреби і вигоди обох сторін. Не тільки питати, а й вміти чути, приймати думки інших, знаходити точки дотику. Це дає можливість створювати такі домовленості, при яких обидві сторони відчувають себе однаково цінними і важливими друг для друга. Людина, якому властива соціальна чуйність, бере активну участь у розвитку інших і невдавано допомагає їм досягати успіху. Має намір бути корисним членом суспільства. І здатний створювати в колективі поважну атмосферу, командну роботу. Вирішувати конфлікти мирним шляхом, не впливаючи з позиції сили.

Як рівень EQ впливає на успіх? EQ і ІQ, що важливіше?

Багато суперечок точиться щодо того, чи залежить успіх від рівня емоційного інтелекту. Відповідь на це питання частково нам вже дає опис чотирьох складових EQ. Саме час продовжити в цьому розбиратися докладніше.
Деніел Гоулман заявив, у своїй книзі, що EQ грає більш важливу роль, ніж IQ. Пояснюючи це тим, що здатність контролювати власні емоції і розпізнавати почуття інших характеризує інтелект точніше, ніж здатність логічно мислити. Він вагомо доводив, що найбільш успішні ті люди, які поєднують розум і почуття. Виходить, що «міркувати» важливо, але не достатньо. Як і сам по собі високий емоційний інтелект не є гарантом успішності.

Стало бути, EQ служить фундаментом для ключових компетенцій, які необхідні для успіху. Наприклад, вміння керувати своїми емоціями підвищує усвідомленість, ініціативність, проактивність, гнучкість і впевненість у своїх силах. Дозволяє ефективно діяти в складних ситуаціях, витримувати стрес і залишатися спокійним, зосередженим. Тобто високий рівень EQ допомагає нам протистояти несприятливим подіям. Керуючи почуттями, ми легше, швидше і результативніше розбираємося в фактах. Оскільки, з «переповненими» емоції ми схожі на неспокійне море. А чи можна при хвилюючому море розглянути дно, розрахувати глибину, побачити підводні камені? Ні. Для цього треба абсолютний штиль. Аналогічно і в бізнесі. Для адекватної оцінки ситуації та прийняття рішення, вкрай необхідно мати внутрішній спокій. Невміння контролювати і управляти своїми емоціями в основному призводить до прийняття неконструктивних рішень. Ще за 100 років до нашої ери філософ, Пабліус Сирус, сказав: «Керуйте вашими почуттями, поки Ваші почуття не почали керувати Вами».
Значить, емоційна компетентність дозволяє бути самим собою, впевненим і більш рішучим. Звільнитися від негативного впливу оточуючих і взяти на себе відповідальність за своє життя. Розвиваючи EQ, ми пізнаємо секрети своєї підсвідомості. Що дає нам можливість досягати 100% результатів з найменшими витратами сил і часу.

Чим EQ корисний для керівника?

Переваги, які людина отримує, володіючи високим рівнем емоційного інтелекту, визначили. Тепер давайте розберемося, який вплив надає емоційна зрілість на управлінську роботу. Прийшов час раз і назавжди розвіяти міфи про роль EQ в бізнесі.

Згідно з дослідженнями, ефективність управлінської діяльності на 85% залежить від EQ і на 15% від IQ. Для наочності пропоную порівняльну таблицю.

Сфери впливу IQ і EQ:


IQ

EQ

доручає

надихає

використовує доводи

використовує емоції

контролює

довіряє

підтримує рух

Дає імпульс до руху

Робить справу правильно

Робить правильну справу

дає вказівки

Задає просувають питання

Використовує тільки власні знання

запитує інших


Отже, вміле управління своїми емоціями значно підвищує здатність керівника надихати і вести за собою. Впливати на оточуючих позитивними методами. Високий рівень EQ допомагає керівнику зрозуміти, як його бачать оточуючі. Що насправді він повідомляє своєю поведінкою іншим людям. Припускаю, ви погодитеся, що важко переоцінити цю навичку. Втім, як і здатність, на основі своїх почуттів, розпізнавати приховані мотиви підлеглих. І, при необхідності, керувати ситуацією - переводити деструктив в конструктив.

Щоб стати менеджером необхідно мати певний рівень IQ. А для того, щоб бути харизматичним лідером - EQ. В Америці навіть стало популярним такий вислів: «IQ gets you hired, but EQ gets you promoted». Що в перекладі означає: завдяки IQ ви влаштовуєтеся на роботу, а завдяки EQ - робите кар'єру. Іншими словами IQ допомагає нам закінчити школу із золотою медаллю, інститут з червоним дипломом і влаштуватися на престижну роботу. Але для успішного просування по кар'єрних сходах вже потрібні зовсім інші якості.

Таким чином, люди, що володіють високим рівнем EQ, здатні до більш швидкого прогресу в певних областях і більш ефективному використанню своїх здібностей. Емоції і інтелект взаємопов'язані, переплетені і дуже часто тісно взаємодіють. І від успіху даного взаємодії безпосередньо залежить успіх людини в багатьох сферах життя.

Підвищуємо свій EQ

Для визначення рівня ЕQ існують безліч спеціальних тестів. Правда, на відміну від тесту на IQ, вони не мають єдиного стандарту. Приблизний рівень своєї емоційної зрілості можна визначити і самостійно. Для цього необхідно порівняти властиві вам риси характеру з якостями, описаними вище.

Звичайно, ЕQ залежить від характеру і темпераменту. При цьому, привабливість підходу EQ полягає в тому, що його можна напрацьовувати і розвивати. Дослідження, доктора Руверта Бар-Она, підтверджують, рівень емоційного інтелекту зростає з віком. Пік його розвитку досягається в 45 років. А потім - завмирає, залишаючись незмінним до кінця життя. Чого не можна сказати про пізнавальний інтелект (IQ). Пік якого припадає на 17 років, а в старості його рівень починає падати.

Тому, при бажання, емоційну усвідомленість можна вивчати і підвищувати. Питання - як і де її розвивати? Безумовно, читання спеціальних книг і статтею справа корисна, але не достатня. Зараз поясню чому. Припустимо, ви хочете навчитися керувати автомобілем. Можна за допомогою книг, інтернету вивчити всі деталі і принцип роботи авто, але так і не навчитися керувати ним. Необхідно «наїздити» кілометри, щоб вбудувати навик водіння. Точно також, практикою, на тренінгах особистісного зростання, підвищується навик управління емоціями.

І перший крок у розвитку EQ - навчитися прислухатися до своїх емоціям і визначати їх. Для цього протягом дня запитуйте себе: «Що я зараз відчуваю?». Важливо пам'ятати, що не існує «правильних» чи «неправильних» почуттів. Вони просто є і мають повне право бути саме такими. Крок другий - розпізнавання джерела своїх емоцій. Необхідно фіксувати причину їх виникнення. Задайте собі питання: «Чому я так себе відчуваю?», «Хто або що викликало саме таку реакцію?», «В який момент виникла ця емоція?» «Хто сприяв виникненню цього почуття?», «Що я отримав (а) або не отримала)? Чому? Що завадило? ».

І наостанок рекомендація щодо того, як «проживати» емоції, які доставляють нам дискомфорт. Наприклад, ви визначили роздратування. Якщо з самого початку відреагувати, роздратування йде на протязі. 1-2 хвилин. Що значить відреагувати: промовити вголос про те, що саме вас дратує. Наприклад, «Я злюся на Петю через ... ..».

Суть методу полягає в тому, щоб випустити цю енергію з тіла. Увага! Говоримо для себе, а не для об'єкта нашого роздратування. Об'єкт роздратування тут ні до чого. Пам'ятайте, ми самі вибираємо свої почуття. Ніхто без нашої згоди не може нас образити або зачепити.

Ще раз про важливість EQ

Сьогодні багато людей знаходяться в активному русі, прагнуть до значущих досягнень і швидкому розвитку. Живучи в такому ритмі все важче справлятися з власними емоціями, не кажучи вже про те, щоб керувати емоціями оточуючих. Тому ближче всіх до успіху ті, хто в змозі взяти себе в руки і не піддатися гніву, роздратування або смутку. Ті, чий рівень EQ дозволяє в критичних ситуаціях приймати ефективні рішення і раціонально діяти. Розвиток емоційно інтелекту означає перехід до більш свідомого життя, проактивного поведінки і успішної реалізації своїх цілей.
Бажаю вам радості, великих і маленьких перемог.