Роль емоційного інтелекту в житті і бізнесі

Алла Заднепровська

2019-05-22

#Статті

Останнім часом великою популярністю та інтересом користується термін емоційний інтелект (EQ). У цьому матеріалі ми відкриємо завісу таємниці розвитку і впливу EQ на наше життя.

Роль емоційного інтелекту в житті і бізнесі

Емоційний інтелект - що це?

Емоційний інтелект - це здатність людини розпізнавати, розуміти, управляти та виражати свої власні емоції, а також розуміти емоції інших людей. ЕІ відіграє важливу роль у міжособистісних відносинах, комунікації та ухваленні рішень.

Існує велика кількість визначень емоційного інтелекту. Так, наприклад, Рувен Бар-Он, клінічний фізіолог і автор абревіатури «EQ», визначає його як «набір некогнітівних здібностей, компетенцій і навичок, які впливають на здатність людини справлятися з викликами і тиском зовнішнього середовища». Деніел Гоулман, відомий журналіст «New York Times», - як «здатність усвідомлювати свої емоції і емоції інших, щоб мотивувати себе та інших, добре керувати емоціями наодинці з собою і при взаємодії з іншими». Саме завдяки статтям і книгам Гоулман, EQ набув широкої популярності. Його книга «Emotional Intelligence» в 1995 році представила наукову новинку і викликала справжній фурор в США.

EQ - це міра емоційної компетентності людини, аналогічна поняттю IQ (інтелектуальний коефіцієнт) для вимірювання когнітивних здібностей.

Узагальнюючи визначення багатьох учених, емоційний інтелект-здатність чітко розуміти свої емоції і емоції іншого, ефективно управляти власними емоціями та емоціями співрозмовника. І на цій основі будувати успішну взаємодію з оточуючими.

Важливість емоційного інтелекту

Емоційний інтелект (ЕІ) відіграє ключову роль у повсякденному житті та міжособистісних відносинах. Важливість ЕІ проявляється в наступних аспектах:

 • Міжособистісні відносини;
 • Керівництво та лідерство;
 • Стресостійкість;
 • Кар'єрний успіх;
 • Самосвідомість та особистісний розвиток.

Це те, на що впливає емоційний інтелект.

Розвиток емоцій та їх значення в житті людини

Розвиток емоцій відіграє ключову роль в житті людини, впливаючи на її поведінку, сприйняття світу та міжособистісні відносини. Емоції формуються в процесі розвитку і навчання, починаючи з раннього дитинства. Вони допомагають виражати наші потреби, досвід та можуть служити сигналами для адаптації до оточуючого середовища. Емоційний розвиток також важливий для формування особистості, самосвідомості та соціальної компетентності. Розуміння та управління власними емоціями сприяє емоційній інтелігентності, що впливає на якість життя та взаємодію з оточуючим світом.

Значення емоцій в житті людини

Емоції мають важливе значення в житті людини, вони служать ключовим механізмом для вираження почуттів, взаємодії з оточуючим світом та ухвалення рішень. Емоції сприяють формуванню особистості, впливають на міжособистісні відносини, збагачують досвід та є невід'ємною частиною людського буття.

Значення емоційного інтелекту

Емоційний інтелект (ЕІ) представляє собою здатність розуміти, управляти та використовувати емоції, як свої, так і інших, в різних ситуаціях. Високий рівень емоційного інтелекту сприяє успішній міжособистісній взаємодії, кращому управлінню стресом, ухваленню ефективних рішень та розвитку здорових відносин. ЕІ відіграє важливу роль у особистісному зростанні, професійному успіху та загальному благополуччі.

Високий емоційний інтелект (ЕІ) характеризується здатністю людини до ефективного розпізнавання, розуміння та управління своїми власними емоціями, а також емоціями інших людей.

Розвинений емоційний інтелект відображає високий рівень здатності людини до розуміння, управління та використання емоцій, як власних, так і оточуючих.

Емоційний інтелект в бізнесі

Емоційний інтелект (ЕІ) відіграє значущу роль в бізнесі, впливаючи на професійний успіх та ефективність у робочих відносинах. Ось декілька аспектів, де емоційний інтелект проявляється в бізнесі:

 • Лідерство: Керівники з високим рівнем ЕІ здатні краще розуміти та задовольняти потреби своїх співробітників, будувати ефективні команди та надихати колектив на досягнення спільних цілей.
 • Міжособистісні відносини: ЕІ сприяє розвитку якісних міжособистісних відносин у колективі, покращуючи комунікацію, знижуючи конфлікти та підвищуючи загальну ефективність роботи.
 • Прийняття рішень: Здатність розпізнавати та управляти емоціями допомагає у прийнятті більш обдуманих рішень, враховуючи людський фактор і потенційні емоційні наслідки.
 • Клієнтські відносини: У сфері обслуговування клієнтів співробітники з високим ЕІ можуть краще сприймати та задовольняти потреби клієнтів, створюючи більш позитивний досвід взаємодії.
 • Управління стресом: Розвинений емоційний інтелект допомагає впоратися із стресом та тиском, що особливо важливо в динамічному бізнес-середовищі.
 • Тімбілдинг та співпраця: Співробітники з високим рівнем ЕІ легше знаходять спільну мову, впораються із труднощами в команді та успішно співпрацюють для досягнення загальних цілей.

Отже, емоційний інтелект є важливим аспектом успіху в бізнесі, сприяючи кращому управлінню, ефективній комунікації та формуванню здорових організаційних відносин.

Ключові елементи емоційного інтелекту

Виділяють чотири головних складових EQ:

 • Самосвідомість.
 • Самоконтроль.
 • Соціальна чуйність.
 • Управління відносинами.

Головний елемент емоційного інтелекту - емоційне самосвідомість, тобто розуміння себе. Людина з високим ступенем самосвідомості точно визначає свої почуття, а також причину їх виникнення. Усвідомлює, як його емоції впливають на власний психологічний стан і психологічний стан оточуючих людей. Завдяки розвиненому навику самосвідомості ми можемо об'єктивно оцінювати свої сильні сторони і зони росту. Бачити речі такими, якими вони насправді є, а не такими, як нам хочеться їх бачити. Ставитися до себе з гумором, відкрито говорити про свої почуття, прагнути до розвитку і спокійно приймати критику на свою адресу. Уміння «чути» свої почуття неймовірно розвиває інтуїцію. Яка, в свою чергу, допомагає нам приймати кращі рішення. І вибирати успішну стратегію поведінки. У тому числі і в складних ситуаціях.

Наслідком самосвідомості є самоконтроль. Самоконтроль означає здатність керувати своїми почуттями. Допомагає нам не тільки приборкати свої руйнівні емоції, а й використовувати їх на користь справи. Завдяки самоконтролю, навіть при несприятливих обставинах і в умовах стресу, людина залишається спокійним і розважливим. Підтримує реалістичну позитивну установку, не втрачати відчуття реальності і живе у злагоді зі своїми цінностями. Володіючи собою, ми охоче беремося за важкі завдання, легко визнаємо особисті невдачі. Помилки ж сприймаємо як життєво важливі уроки. І незважаючи на розуміння своїх слабкостей, залишаємося хорошого про себе думки. Характерним для нас є високий рівень зобов'язань. Ми вибираємо знаходити шляхи, що ведуть до мети, замість пошуку причин, за якими можна що-небудь не робити. Ну а життєві зміни сприймаємо як зміни на краще.

Говорячи про третій і четвертій складових EQ, слід зазначити, що вони відносяться до здібностей людини управляти взаємовідносинами з іншими. На відміну від перших двох, які характеризують здатність керувати собою.

Основними ключовими складовими успішної взаємодії є співпереживання, навик розуміння почуттів і потреб оточуючих, вміння поставити себе на місце іншої людини. В принципі, все те, без чого неможливо управляти відносинами.

Для налагодження взаємодії та наснаги інших в першу чергу необхідно проявляти до людей непідробний інтерес. З'ясовувати і враховувати потреби і вигоди обох сторін. Не тільки питати, а й вміти чути, приймати думки інших, знаходити точки дотику. Це дає можливість створювати такі домовленості, при яких обидві сторони відчувають себе однаково цінними і важливими друг для друга. Людина, якому властива соціальна чуйність, бере активну участь у розвитку інших і невдавано допомагає їм досягати успіху. Має намір бути корисним членом суспільства. І здатний створювати в колективі поважну атмосферу, командну роботу. Вирішувати конфлікти мирним шляхом, не впливаючи з позиції сили.

Рівні емоційного інтелекту

Емоційний інтелект зазвичай вимірюється на різних рівнях, які відображають здатності людини у сфері розуміння та управління емоціями. Питання щодо вимірювання ЕІ можуть відрізнятися в різних тестах і методиках, але загалом можна виділити кілька спільних рівнів:

 • Низький рівень ЕІ: Люди з низьким рівнем емоційного інтелекту можуть відчувати труднощі в розпізнаванні та розумінні своїх емоцій, а також емоцій інших людей. Вони можуть бути менш здатними ефективно управляти стресом та конфліктами.
 • Середній рівень ЕІ: Люди з середнім рівнем емоційного інтелекту зазвичай можуть розпізнавати емоції у себе і інших, але іноді відчувають труднощі у ефективному управлінні своїми реакціями на різні ситуації.
 • Високий рівень ЕІ: Люди з високим рівнем емоційного інтелекту володіють добрим розумінням і управлінням своїми емоціями. Зазвичай вони легко справляються з соціальними ситуаціями, виявляють високу емпатію і успішно розв'язують конфлікти. Такі люди зазвичай легше встановлюють якісні міжособистісні відносини і можуть бути більш успішними в лідерських ролях.

Ці рівні є загальною характеристикою, і, звісно ж, кожна людина є унікальною, а її емоційний інтелект може змінюватися в залежності від ситуації та часу. Навчання та усвідомленість можуть допомогти підвищити рівень емоційного інтелекту та розвинути його на більш високий рівень.

Портрет людини з високим емоційним інтелектом

Людина, яка володіє високим рівнем емоційного інтелекту (ЕІ), зазвичай має ряд характеристик, які роблять її успішною в міжособистісних відносинах, лідерстві та ефективному вирішенні проблем. Ось портрет такої людини:

 • Емпатія: Люди з високим ЕІ мають розвинену здатність розуміти емоції інших. Вони легко сприймають почуття оточуючих, виявляють розуміння і турботу.
 • Самосвідомість: Вони осознають свої емоції, можуть аналізувати свої реакції і розуміти, як їхній емоційний стан впливає на прийняття рішень і взаємодію з оточуючими.
 • Управління емоціями: Люди з високим ЕІ можуть ефективно керувати своїми емоціями, уникаючи зайвої реакції на стресові ситуації і підтримуючи емоційну рівновагу.
 • Навички комунікації: Вони мають відмінні комунікативні навички, можуть висловлювати свої думки і почуття чітко та ефективно. Також вони звертають увагу на емоційні сигнали оточуючих.
 • Вирішення конфліктів: Люди з високим ЕІ успішно розв'язують конфлікти, використовуючи емпатію і висловлюючи свої думки і почуття конструктивним чином.
 • Лідерські якості: Вони відмінно підходять для ролі лідера, оскільки можуть надихати та мотивувати команду, враховуючи емоційні потреби співробітників та створюючи позитивний організаційний клімат.
 • Гнучкість в мисленні: Люди з високим ЕІ зазвичай можуть адаптуватися до змін, приймати несподівані події розумно та гнучко.

Така людина успішно взаємодіє у суспільстві, будує гармонійні відносини, а її емоційна компетентність сприяє загальному благополуччю.

Як рівень EQ впливає на успіх? EQ і ІQ, що важливіше?

Багато суперечок точиться щодо того, чи залежить успіх від рівня емоційного інтелекту. Відповідь на це питання частково нам вже дає опис чотирьох складових EQ. Саме час продовжити в цьому розбиратися докладніше.
Деніел Гоулман заявив, у своїй книзі, що EQ грає більш важливу роль, ніж IQ. Пояснюючи це тим, що здатність контролювати власні емоції і розпізнавати почуття інших характеризує інтелект точніше, ніж здатність логічно мислити. Він вагомо доводив, що найбільш успішні ті люди, які поєднують розум і почуття. Виходить, що «міркувати» важливо, але не достатньо. Як і сам по собі високий емоційний інтелект не є гарантом успішності.

Стало бути, EQ служить фундаментом для ключових компетенцій, які необхідні для успіху. Наприклад, вміння керувати своїми емоціями підвищує усвідомленість, ініціативність, проактивність, гнучкість і впевненість у своїх силах. Дозволяє ефективно діяти в складних ситуаціях, витримувати стрес і залишатися спокійним, зосередженим. Тобто високий рівень EQ допомагає нам протистояти несприятливим подіям. Керуючи почуттями, ми легше, швидше і результативніше розбираємося в фактах. Оскільки, з «переповненими» емоції ми схожі на неспокійне море. А чи можна при хвилюючому море розглянути дно, розрахувати глибину, побачити підводні камені? Ні. Для цього треба абсолютний штиль. Аналогічно і в бізнесі. Для адекватної оцінки ситуації та прийняття рішення, вкрай необхідно мати внутрішній спокій. Невміння контролювати і управляти своїми емоціями в основному призводить до прийняття неконструктивних рішень. Ще за 100 років до нашої ери філософ, Пабліус Сирус, сказав: «Керуйте вашими почуттями, поки Ваші почуття не почали керувати Вами».
Значить, емоційна компетентність дозволяє бути самим собою, впевненим і більш рішучим. Звільнитися від негативного впливу оточуючих і взяти на себе відповідальність за своє життя. Розвиваючи EQ, ми пізнаємо секрети своєї підсвідомості. Що дає нам можливість досягати 100% результатів з найменшими витратами сил і часу.

Чим EQ корисний для керівника?

Переваги, які людина отримує, володіючи високим рівнем емоційного інтелекту, визначили. Тепер давайте розберемося, який вплив надає емоційна зрілість на управлінську роботу. Прийшов час раз і назавжди розвіяти міфи про роль EQ в бізнесі.

Згідно з дослідженнями, ефективність управлінської діяльності на 85% залежить від EQ і на 15% від IQ. Для наочності пропоную порівняльну таблицю.

Сфери впливу IQ і EQ:


IQ

 • доручає
 • використовує доводи
 • контролює
 • підтримує рух
 • Робить справу правильно
 • дає вказівки
 • Використовує тільки власні знання

EQ

 • надихає
 • використовує емоції
 • довіряє
 • Дає імпульс до руху
 • Робить правильну справу
 • Задає просувають питання
 • запитує інших


Отже, вміле управління своїми емоціями значно підвищує здатність керівника надихати і вести за собою. Впливати на оточуючих позитивними методами. Високий рівень EQ допомагає керівнику зрозуміти, як його бачать оточуючі. Що насправді він повідомляє своєю поведінкою іншим людям. Припускаю, ви погодитеся, що важко переоцінити цю навичку. Втім, як і здатність, на основі своїх почуттів, розпізнавати приховані мотиви підлеглих. І, при необхідності, керувати ситуацією - переводити деструктив в конструктив.

Щоб стати менеджером необхідно мати певний рівень IQ. А для того, щоб бути харизматичним лідером - EQ. В Америці навіть стало популярним такий вислів: «IQ gets you hired, but EQ gets you promoted». Що в перекладі означає: завдяки IQ ви влаштовуєтеся на роботу, а завдяки EQ - робите кар'єру. Іншими словами IQ допомагає нам закінчити школу із золотою медаллю, інститут з червоним дипломом і влаштуватися на престижну роботу. Але для успішного просування по кар'єрних сходах вже потрібні зовсім інші якості.

Таким чином, люди, що володіють високим рівнем EQ, здатні до більш швидкого прогресу в певних областях і більш ефективному використанню своїх здібностей. Емоції і інтелект взаємопов'язані, переплетені і дуже часто тісно взаємодіють. І від успіху даного взаємодії безпосередньо залежить успіх людини в багатьох сферах життя.

Підвищуємо свій EQ

Для визначення рівня ЕQ існують безліч спеціальних тестів. Правда, на відміну від тесту на IQ, вони не мають єдиного стандарту. Приблизний рівень своєї емоційної зрілості можна визначити і самостійно. Для цього необхідно порівняти властиві вам риси характеру з якостями, описаними вище.

Звичайно, ЕQ залежить від характеру і темпераменту. При цьому, привабливість підходу EQ полягає в тому, що його можна напрацьовувати і розвивати. Дослідження, доктора Руверта Бар-Она, підтверджують, рівень емоційного інтелекту зростає з віком. Пік його розвитку досягається в 45 років. А потім - завмирає, залишаючись незмінним до кінця життя. Чого не можна сказати про пізнавальний інтелект (IQ). Пік якого припадає на 17 років, а в старості його рівень починає падати.

Тому, при бажання, емоційну усвідомленість можна вивчати і підвищувати. Питання - як і де її розвивати? Безумовно, читання спеціальних книг і статтею справа корисна, але не достатня. Зараз поясню чому. Припустимо, ви хочете навчитися керувати автомобілем. Можна за допомогою книг, інтернету вивчити всі деталі і принцип роботи авто, але так і не навчитися керувати ним. Необхідно «наїздити» кілометри, щоб вбудувати навик водіння. Точно також, практикою, на тренінгах особистісного зростання, підвищується навик управління емоціями.

І перший крок у розвитку EQ - навчитися прислухатися до своїх емоціям і визначати їх. Для цього протягом дня запитуйте себе: «Що я зараз відчуваю?». Важливо пам'ятати, що не існує «правильних» чи «неправильних» почуттів. Вони просто є і мають повне право бути саме такими. Крок другий - розпізнавання джерела своїх емоцій. Необхідно фіксувати причину їх виникнення. Задайте собі питання: «Чому я так себе відчуваю?», «Хто або що викликало саме таку реакцію?», «В який момент виникла ця емоція?» «Хто сприяв виникненню цього почуття?», «Що я отримав (а) або не отримала)? Чому? Що завадило? ».

І наостанок рекомендація щодо того, як «проживати» емоції, які доставляють нам дискомфорт. Наприклад, ви визначили роздратування. Якщо з самого початку відреагувати, роздратування йде на протязі. 1-2 хвилин. Що значить відреагувати: промовити вголос про те, що саме вас дратує. Наприклад, «Я злюся на Петю через ... ..».

Суть методу полягає в тому, щоб випустити цю енергію з тіла. Увага! Говоримо для себе, а не для об'єкта нашого роздратування. Об'єкт роздратування тут ні до чого. Пам'ятайте, ми самі вибираємо свої почуття. Ніхто без нашої згоди не може нас образити або зачепити.

Ще раз про важливість EQ

Сьогодні багато людей знаходяться в активному русі, прагнуть до значущих досягнень і швидкому розвитку. Живучи в такому ритмі все важче справлятися з власними емоціями, не кажучи вже про те, щоб керувати емоціями оточуючих. Тому ближче всіх до успіху ті, хто в змозі взяти себе в руки і не піддатися гніву, роздратування або смутку. Ті, чий рівень EQ дозволяє в критичних ситуаціях приймати ефективні рішення і раціонально діяти. Розвиток емоційно інтелекту означає перехід до більш свідомого життя, проактивного поведінки і успішної реалізації своїх цілей.
Бажаю вам радості, великих і маленьких перемог.

Напишіть нам