Побудова системи управління ефективністю роботи персоналу. Розробка і впровадження MBO (Системи управління по цілям) і KPI

Алла Заднепровська

2019-05-27

#HR-консалтинг

Управління по цілям, Management by objectives, і система ключових показників ефективності (КПЕ), Key Productivity Indicators (KPI) - це потужні методи управління, активно впроваджуються в великих міжнародних корпораціях.

Побудова системи управління ефективністю роботи персоналу. Розробка і впровадження MBO (Системи управління по цілям) і KPI

Різниця в тому, що управління по цілям більшою мірою зосереджена на персональній роботі з співробітниками, а КПЕ - на стратегічному управлінні, «зшивати» глобальні цілі корпорації з цілями підрозділів і окремих працівників.

Технологія управління по цілям, Management by objectives, особливо ефективно використовується в країнах, що розвиваються організаціях, де інтенсивно впроваджуються інновації або проходить стадія інтенсивного зростання. Ця ситуація вимагає творчого підходу, активної участі кожного працівника в зміни, що відбуваються.

1.Встановлюються цілі для підрозділу (департаменту, відділу).

2.Ці цілі доводяться до персоналу підрозділу. Керівник організовує обговорення цілей і на завершення просить кожного сформувати список цілей для себе особисто. Це - ефективна форма внутрішнього PR, спрямована на підвищення лояльності, залученості і відповідальності працівників. Колектив підрозділу не просто приймає «спущені згори» завдання, а бере активну участь в ухваленні рішень.
3.Встановлюються індивідуальні цілі. Кожен керівник проводить співбесіди зі своїми підлеглими. В результаті формуються індивідуальні плани, де вказуються цілі і терміни перевірки або реалізації.
4.Періодичні зустрічі керівників з кожним з підлеглих. Відповідно до індивідуального плану керівник дає підлеглим зворотний зв'язок. Обговорюється просування до поставлених цілей, що виникають складності і проблеми, можливості їх вирішення.
5.Після проходження планового періоду - повернення до початку циклу. Встановлення нових цілей.
Численні дослідження показують, що впровадження в практику компаній технології управління по цілям значно стимулює мотивацію і залученість, результативність і якість праці, сприяє поліпшенню відносин в організації, зміцненню корпоративної культури.

Система збалансованих показників, Key Productivity Indicators (KPI), або Ключові показники ефективності (КПЕ) - інструмент стратегічного управління підприємством. Головна ідея цього методу управління - формування наскрізної системи показників, що формуються на базі стратегічних планів корпорації. На їх основі створюються плани для всіх елементів організаційної структури від верху до низу: департаменти, відділи та інші підрозділи або бізнес-одиниці, аж до кожної посади. Оцінка персоналу проводиться шляхом порівняння реально досягнутих показників з КПЕ. Ефективність управління забезпечується прив'язкою матеріальної винагороди до досягнутих результатів. Система управління по КПЕ забезпечує прозорість і чіткість системи мотивації персоналу, показуючи пріоритети для кожного співробітника і очікувані результати.

Напишіть нам