Побудова ефективної системи управління персоналом

Алла Заднепровська

2019-05-26

#HR-консалтинг

Основною метою системи управління людськими ресурсами є створення стратегічних можливостей для компанії за рахунок забезпечення її кваліфікованими, лояльними і добре мотивованими працівниками, які необхідні для досягнення довгострокового конкурентної переваги компанії.

Створення або оптимізація існуючої системи, в т.ч. розробка HR-політики і стратегії, впровадження HR-бізнес процесів і процедур, навчання персоналу, розробка показників ефективності роботи HR-служб.

 

Ефективна служба управління людськими ресурсами створює ринкову цінність для інвесторів і клієнтів, підвищуючи частку нематеріальних результатів своєї роботи; збільшує вигоду для клієнта, безпосередньо з огляду на інтереси цільових клієнтських груп. Внутрішні зацікавлені групи (співробітники та лінійні менеджери, які розробляють і реалізують бізнес-стратегію компанії) також потребують експертної підтримки в галузі управління людськими ресурсами. В силу цього ефективна служба управління людськими ресурсами допомагає керівникам проводити в життя бізнес-стратегію за рахунок розвитку організаційних можливостей, приділяючи особливу увагу:

 • розробці привабливою системи винагород
 • утриманню високопродуктивних працівників
 • скорочення непродуктивних працівників
 • введенню більш гнучких форм найму і співпраці з працівниками
 • управління корпоративною культурою
 • грамотному HR-адміністрування відповідно до законодавства
 • налагодженню довірчих комунікацій: «знизу вгору», «зверху вниз» і кроссфункціонально .                                                      Не дивлячись на те, що існує безліч моделей HR-систем, ми використовуємо Гарвардської модель системи управління людськими ресурсами, яка на сьогодні вважається однією з найбільш повних моделей і демонструє, що вибір HR-інструментарію обумовлюється не тільки внутрішніми організаційними особливостями, а й характеристиками зовнішнього оточення організації, а «на виході» поряд із забезпеченням організаційної ефективності сприяє як добробуту окремого індивідуума, так і суспільства в цілому. Всі ці фактори повинні братися до уваги при розробці HR-cтратегія і HR-політик.

На думку Мічиганської школи бізнесу результативність діяльності (продуктивність праці) залежить від того, наскільки грамотно в організації реалізуються такі HR-функції, як підбір і відбір, оцінка діяльності, розвиток персоналу і побудова системи винагород.

За результатами досліджень П.Мак Лаган базові функції системи управління людськими ресурсами включають в себе розвиток ресурсів, забезпечення ресурсами і мотивацію, що деталізовано показано у вигляді Колеса HR-практик П. Мак Лаган.

При оцінці ефективності системи управління людськими ресурсами, використовуються три основних типи показників:

 • організаційні показники (додана вартість на одного працівника, прибуток на одного працівника та ін.)
 • критерії, пов'язані з поведінкою працівника (відсоток відсіву і плинність кадрів, кількість невиходів на роботу і ін.)
 • критерії, що характеризують досягнення поставлених цілей - задоволеність внутрішніх клієнтів
  Процес побудови ефективної системи управління персоналом включає наступні етапи:
 • Діагностика існуючої системи і методів управління персоналом компанії
 • Аналіз зовнішніх факторів (цільовий ринок праці, потреби клієнтів, бенч-маркінг)
 • Розробка HR-політик і HR-стратегії
 • Розробка цільових HR-процесівНавчання фахівців з персоналу, регламентація і впровадження процедур
 • Впровадження системи моніторингу показників ефективності системи управління персоналом

Напишіть нам