Модель постановки ефективних цілей S.M.A.R.T.E.R.

Алла Заднепровська

2019-05-22

#Інструменти коучингу

Доповнений варіант всім відомої технології постановки цілей S.M.A.R.T.

Модель постановки ефективних цілей S.M.A.R.T.E.R.

Що таке SMART-цілі?

SMART-цілі - це абревіатура, що описує певні характеристики цілей, роблячи їх більш зрозумілими, вимірюваними, досяжними, актуальними та обмеженими за часом. Ось розшифрування:

S (Специфічність): Ціль повинна бути конкретно сформульована, щоб було зрозуміло, що саме потрібно досягти.

M (Вимірюваність): Ціль повинна бути вимірюваною, щоб можна було визначити, чи досягнута вона чи ні. Використовуйте кількісні показники для оцінки прогресу.

A (Привабливість): Ціль приємна і узгоджена з іншими цілями.

R (Реалістичність): Ціль повинна бути реалістичною.

T (Обмеженість за часом): Ціль повинна мати чітку часову рамку або дедлайн, що допомагає забезпечити фокус і своєчасне виконання.

Використання SMART-цілей допомагає ефективніше планувати та оцінювати прогрес у досягненні поставлених завдань.

Що таке SMARTER-цілі?

SMARTER-цілі - це розширена версія концепції SMART, яка додає два додаткові елементи:

E (Екологічна)

R (Записана)

Отже, SMARTER-цілі включають всі елементи SMART (Специфічність, Ізмерюваність, Привабливість, Реалістичність, Ограниченість за часом) і додають посилений акцент на оцінку та перегляд цілей в процесі їх досягнення.

Підсумовуючи, отримуємо такі характеристики цілі згідно з системою S.M.A.R.T.E.R.:

Specific ............... Конкретна
Measurable ...... ..Вимірювана
Attractive .......... Приваблива / Погоджено з іншими цілями
Realistic .... ......... .Реалістична
Time bound ...... .Визначена в часі
Ecological ... .... Екологічна
Recorded ...... .. Записана

Є також додаткові варіанти розшифровок SMARTER:

S - Significant (значуща, важлива), Stretching (напружена, мотивуюча), Simple (проста).

M - Meaningful (значуща), Motivational (мотивуюча), Manageable (керована).
A - Appropriate (відповідна), Achievable (досяжна), Agreed (узгоджена), Assignable (що призначається), Action-oriented (орієнтована на дію), Ambitious (амбітна), Aligned (узгоджена).
R - Realistic (реалістична), Results / Results-focused / Results-oriented (орієнтована на результат), Resourced (забезпечена ресурсами), Rewarding (що стоїть, корисна, вознаграждающая).
T - Time-oriented / Time framed / Timed / Time-based / Timeboxed / Time-Specific (орієнтована в часі), Timely (своєчасна), Timetabled (розпланована), Time limited (обмежена в часі), Trackable (має можливість бути відстежені ), Tangible (відчутна).
E - Ethical (етична), Excitable (збудлива), Enjoyable (здатна принести задоволення), Engaging (захоплива, приваблива, чіпляє), Ecological (екологічна).
R - Rewarded (винагороджується), Reassess (переоцінювати), Revisit (переглядати), Recordable (записується), Rewarding (вознаграждающая), Reaching (тягнеться).

Модель SMART в коучингу

Модель SMART в коучингу - це структурований підхід, який використовують коучі для визначення цілей та їх досягнення. Використання SMART коучинг-техніки допомагає уточнити цілі, зробити їх більш свідомими та управляючими, що сприяє успішному їх досягненню.

SMART модель постановки цілей в коучингу приносить декілька переваг і допомагає більш ефективно управляти процесом досягнення

цілей:

  1. Ясність цілей: Модель SMART допомагає зробити цілі більш конкретними та чітко визначеними, надаючи ясність та напрямок. Це дозволяє людям краще розуміти, що саме вони хочуть досягти.

  2. Ізмерювання прогресу: Завдяки критеріям вимірюваності, можна оцінити прогрес у досягненні цілей. Це мотивує та допомагає оцінювати ефективність стратегій.

  3. Реалістичність: Встановлення досяжних цілей підвищує мотивацію та впевненість у власних силах. Це також допомагає уникати розчарувань та надмірного тиску.

  4. Значущість та релевантність: SMART забезпечує упевненість у тому, що цілі є значущими та відповідають загальним стратегічним напрямкам.

  5. Обмеження за часом: Встановлення термінів допомагає керувати часом, надаючи ясність про те, коли цілі повинні бути досягнуті.

Коучі використовують модель SMART у роботі з клієнтами для допомоги їм структурувати свої цілі, що забезпечує більш ефективний процес досягнення бажаних результатів. Важливо, щоб цілі були сформульовані так, щоб вони були індивідуально значущими, мотивуючими та відповідали потребам конкретної особи. SMART-коучинг допомагає робити цілі більш зрозумілими, вимірюваними, досяжними, пов'язаними з поточним контекстом та обмеженими за часом, сприяючи їх успішному досягненню.

Напишіть нам