Коучинг vs тренінг: в чому різниця?

2019-07-02

#Статті

Кожна людина хоч раз чула про коучинг, а про тренінги тим більше. Але багато хто не бачить різниці між цими двома поняттями. Ми вирішили пояснити, чим коучинг відрізняється від тренінгу, і в яких ситуаціях варто віддати перевагу тому чи іншому способу саморозвитку.

Коучинг vs тренінг: в чому різниця?

«Мета коуча – розвиток свідомості, відповідальності і впевненості в собі». Джон Уітмор

Сьогодні прагнення до саморозвитку – тренд у суспільстві. І це не дивно, адже зараз є доступ до величезної кількості інформації і навчання доступно кожному.

Що спільного між коучингом та тренінгами

Почнемо зі спільної риси. І тренінг, і коучинг – це способи вдосконалення людини в різних сферах життя. Коучинг, так само як і тренінг направлені на підвищення особистої ефективності, але досягається це підвищення різними шляхами.

Відмінність між коучингом та тренінгом

У випадку з тренінгом людині передають нові знання, допомагають освоїти нові навички. У той же час коучинг – це не зовсім навчання. Він спрямований на розкриття особистісного потенціалу, тобто сприяє навчанню, але не навчає. Коучинг стимулює самонавчання – в процесі консультування людина сама знаходить потрібні їй знання.

Різниця між коучингом і тренінгом також в тому, що якщо тренінг передбачає поради і жорсткі рекомендації, то в коучингу цього немає. У навчанні на тренінгах беруть участь люди, які є експертами в певних областях, вони дають поради на основі особистого досвіду. Наприклад, якщо тренінг з продажів – тренер сам досяг чогось у цій галузі і тепер ділиться власними досвідом. Коуч не є експертом в певній ніші, тому не дає порад з приводу діяльності клієнта, а мотивує клієнта шукати індивідуальні рішення поставленого завдання, з урахуванням особистих якостей.

Відмінні риси тренінгу

Тренінг - це формальне навчання, організоване спеціалістами в певній області знань або навичок.

У тренінгу акцент зроблено на передачі інформації, інструкціях та демонстрації певних навичок учасникам. Зазвичай це відбувається через лекції, презентації, групові вправи та рольові ігри. Тренінги часто мають структуровану програму та конкретні цілі.

Чим тренінг відрізняється від коучингу

 • Активне навчання.
 • Передбачає теорію і практику.
 • Тренер сам вміє те, чому навчає.
 • Тренер дає конкретні рекомендації про те, як потрібно робити що-небудь, демонструючи навик.

Відмінні риси коучингу

Коучинг - це процес, під час якого коуч (тренер) співпрацює з клієнтом для досягнення його особистих або професійних цілей, ґрунтуючись на самонавчанні та саморозвитку клієнта.

У коучингу увага спрямована на розвиток свідомості, самоаналізу та саморефлексії клієнта. Коуч допомагає клієнту досліджувати свої цілі, подолати перешкоди та розробляти стратегії для досягнення успіху. Це процес, спрямований на розвиток потенціалу та самосвідомості, де відповіді та рішення приходять від самого клієнта, а не від тренера. Далі розглянемо, чим коучинг відрізняється від тренінгу.

Чим коучинг відрізняється від тренінгу:

 • Методика підвищення ефективності через посилення свідомості.
 • Спосіб досягти конкретної мети, розкривши і використавши свій особистий потенціал.
 • Індивідуальна робота коуча з клієнтом.
 • Клієнт з допомогою коуча сам обирає підходяще для себе рішення.

Таким чином, роль тренера – продемонструвати своє вміння клієнту і навчити його робити так само, шляхом теоретичного навчання і практичного втілення теорії.

Роль коуча – показати людині її власні ресурси і можливості для досягнення мети.

В останній час також набирає популярність експоненціальний коучинг. Експоненціальний коучинг - це метод коучингу, спрямований на активацію та розкриття потенціалу клієнта за допомогою стратегій та підходів, сприяючи швидким та ефективним змінам і зростанню. Цей підхід акцентує увагу на допомозі клієнту подолати обмежуючі переконання та досягненні високих результатів протягом короткого періоду, використовуючи інтенсивний та спрямований коучинг.

Коли варто відвідати тренінг

З огляду на різницю коучингу і тренінгу, потрібно правильно вибрати методику під конкретний випадок. Тренінг вам варто відвідати, якщо:

 • Необхідно отримати нові знання / освоїти нові навички в конкретній вузькій області.
 • Потрібно вирішити стандартне завдання.
 • Хочеться почути рекомендації професіоналів, які досягли успіху у вашій сфері.

Але не завжди тренінг – вдале рішення. Можна отримати знання, але в результаті не застосувати їх на практиці, якщо для цього немає достатньої мотивації. Тренінг також може не підійти для вирішення конкретного завдання. Тоді на допомогу приходить коучинг.

Кому підійде коучинг

Коучинг підходить для тих, хто шукає індивідуалізоване супроводження в досягненні своїх цілей, розвитку потенціалу, самосвідомості та особистого зростання, на відміну від тренінгу, який зазвичай орієнтований на групове навчання та передачу знань та навичок від тренера учасникам.

Вам варто звернутися до коуча, якщо:

 • Вам потрібно знайти індивідуальне рішення вашого завдання.
 • Ви хочете розвиватися, але поки нечітко усвідомлюєте свої цілі і шляхи їх досягнення.
 • Ви не можете знайти час на вирішення завдання.
 • Вам потрібно запустити новий проект.
 • Вам необхідно розробити чіткий план дій.
 • Ви б хотіли привести ваші думки до ладу.

Робота з коучем не викличе внутрішньої напруги або опору. Ви відчуєте розуміння того, що вам потрібно робити далі, і це розуміння прийде до вас зсередини.

Напишіть нам