Комунікативні навички – що це, які бувають і на що впливають?

2019-12-04

#Статті

Комунікативні навички не втрачають цінності в сучасному світі, де технології дозволяють отримувати будь-які знання через інтернет. Розвинена комунікабельність необхідна, щоб вести ефективні переговори, говорити перед аудиторією, знаходити спільну мову зі співрозмовником, вигідно продавати послугу або товар. Та й в цілому ця навичка корисна для особистості — завдяки вмінню спілкуватися людина може успішно взаємодіяти з людьми й з самим собою, самовиражатися.

Комунікативні навички – що це, які бувають і на що впливають?

Якщо якась комунікативна навичка погано розвинена з якихось причин, у людини виникають труднощі при спілкуванні. Життєвий досвід дозволяє нам накопичувати знання і виробляти вміння ефективного спілкування, але в деяких ситуаціях нам цього недостатньо. Розберемося, що це — комунікативні вміння, якими вони бувають, і що робити, якщо таких навичок не вистачає особистості для успішного спілкування в тій чи іншій сфері життя.

Поняття і види комунікативних навичок

Комунікативні навички — це вміння ефективно спілкуватися, здатність розуміти, що має на увазі співрозмовник, і бути зрозумілим йому, вміння домовлятися, досягати своєї мети через спілкування. Цей вид навичок виконує безліч важливих функцій в розвитку особистості:

 • забезпечує психологічний комфорт;
 • дозволяє організувати спільну діяльність;
 • задовольняє природну потребу людини в спілкуванні;
 • допомагає самостверджуватися, соціально реалізувати себе.

При виборі деяких професій від людини вимагається володіти особливо розвиненими комунікативними навичками. Йдеться про такі професії як педагогіка, журналістика, психологія. При виборі одного з перерахованих видів професійної діяльності необхідна так звана комунікативна компетентність — людина повинна знати певні правила спілкування, володіти технологією ефективної комунікації. Розвинені комунікативні навички допомогають також проводити ефективні публічні виступи.

Основні різновиди комунікативних навичок

Виділяють кілька видів комунікативних навичок — інформаційно-комунікативні, регуляційно-комунікативні та афективно-комунікативні.

Під інформаційно-комунікативними вміннями мається на увазі здатність вступати в спілкування, орієнтуватися в співрозмовниках і ситуаціях, співвідносити різні способи спілкування (вербальні / невербальні). Ця категорія включає в себе наступні навички:

 • Висловлювати прохання.
 • Вітати іншу людини, запрошувати, ввічливо спілкуватися.
 • Дотримуватися правил поведінки з колегами, керівництвом, дітьми й т. ін.
 • Розуміти ситуацію спілкування, наміри й мотиви партнерів.
 • Вміння слухати іншу людину.
 • Використовувати як слова ввічливості, так і мову тіла — різні жести, міміку.
 • Адекватно виражати свої думки та емоції.

Під регуляційно-комунікативними вміннями мається на увазі здатність узгоджувати власні дії та слова до потреб співрозмовника, довіряти, надавати підтримку, допомогу, використовувати свої особисті навички при колективному розв'язанні проблем, оцінювати результат спільного спілкування. До цієї групи комунікативних навичок відносяться:

 • Здійснення контролю над трудовою діяльністю.
 • Обґрунтування колективних завдань.
 • Визначення ефективних методів спільного вирішення завдань.
 • Уміння поступатися, бути чесним при спілкуванні, ясно висловлювати свої наміри, радити та не приймає інших.
 • Критичне оцінювання себе і партнерів, вираз згоди або незгоди, схвалення або несхвалення.

Афективно-комунікативні навички — це здатність ділитися власними почуттями та інтересами зі співрозмовником, оцінювати його емоційну поведінку, виявляти емпатію (бути чуйним, співпереживати, піклуватися).

Приклади комунікативних навичок

Навички активного слухання

 • Виявлення інтересу до співрозмовника: міміка, жести, підтвердження типу "так", "розумію", "продовжуйте".
 • Підтримка бесіди запитаннями, що стимулюють обговорення теми.
 • Вміння сприймати основні ідеї та почуття співрозмовника.

Навички переконання

 • Аргументація своєї точки зору чітко та переконливо.
 • Вміння представляти дані та факти, які підтримують вашу позицію.
 • Вміння адаптувати свій стиль спілкування до аудиторії.

Навички емпатії

 • Вміння поставити себе на місце іншої людини та зрозуміти її почуття та переживання. В цьому аспекті комунікативні навички показують розвинений емоційний інтелект.
 • Співчуття та підтримка у складних моментах для інших.
 • Вміння спілкуватися таким чином, щоб поважати та враховувати почуття співрозмовника.

Навички публічних виступів

 • Впевнене та чітке висловлення думок перед аудиторією.
 • Контроль над темпом, голосом, жестами та мімікою для підтримання уваги та інтересу аудиторії.
 • Вміння адаптувати повідомлення до потреб та очікувань слухачів.

Навички управління конфліктами

Навички співпраці

 • Вміння ефективно працювати в команді, ділитися ідеями та приймати їх від інших учасників.
 • Конструктивне обговорення розбіжностей думок та пошук загальних рішень.
 • Вміння мотивувати та надихати інших для досягнення спільної мети.

Хороші комунікативні навички — запорука успіху в кар'єрі

Використання сильних комунікативних навичок в роботі дозволяє досягати успіху в кар'єрі та бізнесі. Комунікативна компетентність дозволяє брати складну ситуацію під контроль, вирішувати конфлікти, досягати мети переговорів.

Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає комунікативної компетентності, ви можете розвивати навички спілкування. Для цього існують спеціальні тренінги, на яких штучно створюються умови, що перешкоджають ефективній комунікації. Також можливо обрати послугу персональний коуч. Таким чином, учні можуть розширити власний комунікативний досвід, подивитися на різні ситуації під різними кутами та, як результат — виробити бажані комунікаційні навички. Навіть якщо ви достатньо комунікативна людина тренінг буде вам корисним для систематизації вмінь.

Напишіть нам