Комунікативні навички – що це, які бувають і на що впливають?

2019-12-04

#Статті

Комунікативні навички не втрачають цінності в сучасному світі, де технології дозволяють отримувати будь-які знання через інтернет. Розвинена комунікабельність необхідна, щоб вести ефективні переговори, говорити перед аудиторією, знаходити спільну мову зі співрозмовником, вигідно продавати послугу / товар. Та й в цілому ця навичка корисна для особистості — завдяки вмінню спілкуватися людина може успішно взаємодіяти з людьми й з самим собою, самовиражатися.

Комунікативні навички – що це, які бувають і на що впливають?

Якщо яка-небудь комунікативна навичка погано розвинена з якихось причин, у людини виникають труднощі при спілкуванні. Життєвий досвід дозволяє нам накопичувати знання і виробляти вміння з ефективного спілкування, але в деяких ситуаціях нам цього недостатньо. Розберемося, що це — комунікативні навички, якими вони бувають, і що робити, якщо таких навичок не вистачає особистості для успішного спілкування в тій чи іншій сфері життя.

Поняття і види комунікативних навичок

Комунікативні навички — це, по суті, вміння ефективно спілкуватися. Це здатність розуміти, що має на увазі співрозмовник, і бути зрозумілим їм, вміння домовлятися, досягати своєї мети через спілкування. Цей вид навичок виконує безліч важливих функцій в розвитку особистості:

 • Забезпечує психологічний комфорт.
 • Дозволяє організувати спільну діяльність.
 • Чи задовольняє природну потребу людини в спілкуванні.
 • Допомагає самостверджуватися, соціально реалізувати себе.

При виборі деяких професій від людини вимагається володіти особливо розвиненими комунікативними навичками. Йдеться про такі професії як педагогіка, журналістика, психологія. При виборі одного з перерахованих видів професійної діяльності необхідна так звана комунікативна компетентність — людина повинна знати певні правила спілкування, володіти технологією ефективної комунікації.

Основні різновиди комунікативних навичок

Виділяють кілька видів комунікативних навичок — інформаційно-комунікативні, регуляційно-комунікативні та афективно-комунікативні.

Під інформаційно-комунікативними вміннями мається на увазі здатність вступати в спілкування, орієнтуватися в співрозмовників і ситуаціях, співвідносити різні способи спілкування (вербальні / невербальні). Ця категорія включає в себе наступні навички:

 • Висловлювати прохання.
 • Вітати іншої людини, вітати, запрошувати, ввічливо спілкуватися.
 • Дотримуватися правил поведінки з колегами, керівництвом, дітьми й т. і.
 • Розуміти ситуацію спілкування, наміри й мотиви партнерів.
 • Вміння слухати іншу людину.
 • Використовувати як слова ввічливості, так і мову тіла — різні жести, міміку.
 • Адекватно виражати свої думки та емоції.

Під регуляційно-комунікативними вміннями мається на увазі здатність узгоджувати власні дії та слова до потреб співрозмовника, довіряти, надавати підтримку, допомогу, використовувати свої особисті навички при колективному розв'язанні проблем, оцінювати результат спільного спілкування. До цієї групи комунікативних навичок відносяться:

 • Здійснення контролю над трудовою діяльністю.
 • Обґрунтування колективних завдань.
 • Визначення ефективних методів спільного вирішення завдань.
 • Уміння поступатися, бути чесним при спілкуванні, ясно висловлювати свої наміри, радити та не приймає інших.
 • Критичне оцінювання себе і партнерів, вираз згоди або незгоди, схвалення або несхвалення.

Афективно-комунікативні навички — це здатність ділитися власними почуттями та інтересами зі співрозмовником, оцінювати його емоційну поведінку, виявляти емпатію (бути чуйним, співпереживати, піклуватися).

Хороші комунікативні навички — запорука успіху в кар'єрі

Використання сильних комунікативних навичок в роботі дозволяє досягати успіху в кар'єрі та бізнесі. Комунікативна компетентність дозволяє брати складну ситуацію під контроль, вирішувати конфлікти, досягати мети переговорів.

Якщо ви відчуваєте, що вам не вистачає комунікативної компетентності, ви можете розвивати навички спілкування. Для цього існують спеціальні тренінги, на яких штучно створюються умови, що перешкоджають ефективній комунікації. Також можливо обрати послугу персональний коуч. Таким чином, навчаються можуть розширити власний комунікативний досвід, подивитися на різні ситуації під різними кутами та, як результат — виробити бажані комунікативні навички.