Що таке тренінг?

Алла Заднепровська

2019-05-28

#Статті #Інструменти для тренерів

Що таке тренінг?

Інвестиції в людські ресурси, здійснені у вигляді підвищення заробітної плати або найму працівника, який здається більш перспективним, ніж його попередник, часто є вдалим вкладенням. Але, тим не менше, це далеко не завжди так. Тренінг як форма інвестування в людей більш надійний.

Тренінг: визначення

Тренінг - це систематичний процес навчання, спрямований на розвиток конкретних навичок, знань або компетенцій. Цей термін може використовуватися в різних контекстах, включаючи навчання спортсменів, корпоративне навчання, особистий розвиток і навіть у сфері поведінкової терапії.

У широкому сенсі тренінг (training - англ.) - це тренування, засвоєння і відпрацювання будь-яких умінь і навичок.

У сфері розвитку бізнесу та особистості тренінг - це форма навчання, яка відрізняється високим ступенем інтенсивності і інтерактивності.

  • Інтенсивності - тому що за одиницю часу учасники тренінгу набувають зазвичай більше знань, умінь і навичок, ніж студенти вузів або слухачі традиційних курсів підвищення кваліфікації.
  • Інтерактивності - тому що всі учасники тренінгу активно діють на його протязі, беруть участь в ігрових та інших вправах, задають питання один одному і тренеру, діляться своїм досвідом, висловлюють пропозиції і припущення.

Що таке тренінг в психології

У психології термін "тренінг" відноситься до різних методів навчання, спрямованих на розвиток і поліпшення психологічних навичок і компетенцій учасників. Тренінг в психології може включати в себе різні форми навчання, включаючи групові та індивідуальні заняття, рольові ігри, дискусії, вправи тощо.

Приклади тренінгів в психології включають тренінги з розвитку навичок спілкування, тренінги лідерства, тренінги з управління стресом, тренінги з вирішення конфліктів, тренінги з розвитку самооцінки та саморозуміння, тренінги з управління часом і багато інших.

Мета психологічного тренінгу може бути різноманітною: від розвитку соціальних навичок і поліпшення міжособистісних відносин до підвищення емоційної стабільності і саморозуміння. Такі тренінги можуть проводитися професійними психологами, тренерами або фахівцями в відповідній галузі.

Тренінг - це сконцентрований досвід сотень тисяч людей, які, діючи, помиляючись і навчаючись на своїх помилках, відшліфовували вміння і навички в тій чи іншій області. Тренінг - універсальний підсумок цих зусиль, у багатьох випадках - оптимальний спосіб навчання для дорослих.

Тренінг триває, як правило, від одного до чотирьох днів, по 8 годин на кожному з днів. Рідше застосовуються тренінги, що складаються з меншого або більшої кількості днів, а також включають менша або більша кількість робочих годин в один день. У більшості випадків тренінг проходить три дні поспіль, з 9.00 до 18.00, з перервою на обід і 10-20-хвилинними перервами після кожних 1-1,5 годин роботи. Бувають, звичайно, тренінги, що відрізняються від описаних по загальній тривалості і внутрішньому розподілу часу, наприклад, одноденні або тривають більше чотирьох днів. Але такі менш поширені.


Види, форми і методи роботи в ході тренінгів можуть бути найрізноманітнішими.

Що таке тренінг і як його проводити

Тренінг - це спеціально організований процес навчання, спрямований на розвиток конкретних навичок, вмінь, знань або компетенцій. Тренінги проводяться в різних сферах, включаючи бізнес, освіту, спорт, особистий розвиток і психологію.

Ось кілька ключових кроків для проведення тренінгу.

Визначення мети

Визначте конкретні цілі, які ви хочете досягти через тренінг. Це може бути розвиток навичок комунікації, управління часом, лідерства тощо.

Адаптація до аудиторії

Беріть до уваги рівень підготовки і потреби вашої цільової аудиторії. Тренінг може бути ефективнішим, якщо він адаптований до конкретних потреб учасників.

Розробка програми

Створіть структуровану програму, яка включає теоретичний матеріал, практичні вправи, дискусії, рольові ігри та інші методи навчання.

Інтерактивність та участь

Зробіть тренінг інтерактивним. Залучайте учасників через обговорення, групові вправи та реальні випадки.

Зворотний зв'язок

Надайте учасникам зворотний зв'язок. Це допомагає їм зрозуміти свій прогрес і дозволяє вам коригувати тренінг у процесі.

Оцінка результатів

Після завершення тренінгу проведіть оцінку результатів. Це може включати анкетування учасників, аналіз змін у їхніх навичках і поведінці.

Постійне вдосконалення

Використовуйте отриманий досвід для постійного вдосконалення ваших тренінгів. Враховуйте зворотний зв'язок і вносьте корективи в майбутні програми.

Важливо пам'ятати, що успішний тренінг - це не лише передача інформації, але й створення умов для активної участі, практики та самостійного навчання.

Хто може проводити тренінги

Тренінг проводиться тренером. Важливо, щоб тренер був компетентним у тій області, яка вивчається в даному тренінгу. Така компетентність досягається поєднанням «вузівського» освіти і інтенсивного вивчення спеціальної літератури. Багато тренерів володіють одним або декількома іноземними мовами. Це допомагає їм швидко знайомитися з з'являються зарубіжними розробками в області методів інтенсивного навчання і в тих напрямках (бізнесу або особистісного зростання), за якими тренер розвиває учасників тренінгу.

Прекрасно орієнтуватися в теорії - якість необхідна, але недостатня для того, щоб бути тренером. Головне - досвід в тих видах діяльності, які освоюють учасники в ході тренінгу. Наприклад, якщо тренінг замовляється, щоб його учасники опанували універсальним майстерністю продавати, тренер просто-таки зобов'язаний сам бути досвідченим фахівцем з продажу. Якщо тренінг покликаний підвищити ефективність керівника, то, в більшості тренінгових програм такого профілю, тренер сам повинен мати досвід роботи керівником.

Тренеру необхідно також уміння налагоджувати і підтримувати контакт з аудиторією, організовувати індивідуальну і групову активність, спрямовану на досягнення цілей тренінгу (т. Е. На досягнення цілей, заявлених учасниками на початку тренінгу).
Крім того, для успішної роботи тренера важливий високий рівень володіння мистецтвом презентації.

Істотний фактор успіху - поведінкова гнучкість, вміння адаптуватися до особливостей аудиторії, швидко і точно реагувати на дії учасників тренінгу, їх репліки, питання. Для якісного проведення тренінгу необхідно відмінне почуття такту.
І, звичайно, почуття гумору. Без нього не завжди вдається створити те, що відрізняє хороший тренінг: поєднання невимушеності з напруженою роботою, синтез будня і свята.

Види тренінгів

Бізнес-тренінг - це інтенсивний курс отримання знань і відпрацювання навичок у певній галузі. При досягненні цих цілей відбуваються зміни також і на рівні переконань, при цьому відбуваються вони поліпшити не загальні закономірності поведінки, а більш спеціалізовані підходи і вміння. Це може бути, наприклад, сфера продажів. Або більш вузька область - техніка ефективного ведення переговорів по телефону. Тренінг може бути спрямований на те, щоб створити з його учасників команду однодумців, згуртовану і діючу, як налагоджений механізм. Або метою тренінгу може стати оволодіння підходами і конкретними прийомами оптимального планування свого часу, або прийомами боротьби зі стресом, або якими завгодно техніками - в межах спеціалізації тренінгу, потреб його учасників і замовників. Неможливо перерахувати сфери і конкретні завдання, в яких удосконалюються за допомогою тренінгів - це, фактично, всі основні професії та спеціалізації, області бізнесу.

Тренінги можуть бути корпоративними або відкритими

Відкритий тренінг - той, учасником якого може стати будь-який бажаючий. Його учасники представляють кілька (іноді до двох десятків) різних організацій. Ця особливість, на додаток до основних результатів тренінгу, дає прекрасну можливість знайомитися з новими людьми, встановити нові ділові контакти (люди в ході інтенсивного триденного тренінгу зазвичай переймаються взаємною симпатією подібно до того, як це відбувається при багатоденному заплановане спільне проживання на курорті), а також обмінятися досвідом .

Корпоративний замовляється для певної організації, і, як правило, його учасниками стають тільки співробітники цієї організації-замовника. Головні переваги такого тренінгу, в порівнянні з відкритим:

при його підготовці тренінгова компанія має можливість провести діагностику, врахувати специфіку замовника, з'ясувати очікування учасників;
набагато більше можливостей для післятренінгового супроводу - комплексу дій тренінгової компанії, за допомогою якого закріплюються засвоєні в ході тренінгу знання та навички, налагоджуються розпочаті на тренінгу групові процеси, що змінюють організацію замовника на краще.
Двох абсолютно однакових тренінгів не буває навіть у одного і того ж тренера, тому що на проходження навчання впливають особливості учнів, їхні потреби і інші фактори.

Результати тренінгу

Способів і критеріїв оцінки результатів тренінгу безліч. Перші оцінки робляться учасниками безпосередньо в ході тренінгу. Організатори тренінгів часто пропонують в кінці тренінгу його учасникам заповнити невеликий бланк, в якому записуються побажання, критичні і схвальні думки. Це так званий емоційний рівень оцінки результатів. Визначення результативності тренінгу на рівні засвоєння знань і навичок можливо через 3-4 тижні. Про те, що змінилося на рівні поведінки людей, що пройшли тренінг, можна говорити через 1-3 місяці. Ці зміни фіксуються в ході моніторингу, спеціально організованого службою персоналу, відділом розвитку, відділом маркетингу або вищим керівництвом фірми. Оцінку ефективності навчання можуть давати керівники за результатами роботи своїх підлеглих, які пройшли тренінги. Для оцінки ефективності навчання нерідко залучають зовнішніх аналітиків - тренінгові, маркетингові компанії і т. П. Оцінювати ступінь розвитку, наприклад, майстерності продажів можна методом «прихованих покупців». Словом, методів оцінки багато. При цьому не завжди результат тренінгу можна виразити кількісно, ​​тим більше не можна точно спрогнозувати, наприклад, відсоток, на який зростуть продажу у відділі продажів в результаті проведення відповідного тренінгу.

Деякі тренери та тренінгові компанії, прагнучи продати побільше і подорожче свої тренінги, обіцяють точні цифри кількісних поліпшень показників замовника; наприклад: Якщо ваші лінійні менеджери пройдуть цей тренінг, то плинність кадрів скоротиться на 40%, а якщо ваші продавці пройдуть такий-то з наших тренінгів, то їх продажі зростуть на 85%. Це блеф.

Жодна солідна тренінгова компанія, ні на Заході, ні в Україні, не може дати гарантій за кількісними показниками поліпшень. Проте, в країнах з розвиненою економікою, попит на послуги консультаційно-тренінгових компаній зростає вже двадцять років. Підприємці та менеджери розуміють, що на результати діяльності компанії впливають безліч зовнішніх і внутрішніх факторів - політичні зміни, кон'юнктура ринку, конфлікти всередині організації і т. Д., - і не так просто визначити результати дії кожного з них, а отже і результати конкретного тренінгу. Позитивний вплив використання тренінгів підтверджується, головним чином, при порівнянні загальної статистики фінансових та інших результатів значного числа компаній-замовників тренінгів, в порівнянні з компаніями, які не використовують цю форму навчання.

Бізнес-тренінг - не чарівна паличка, якою можна вирішити абсолютно будь-які завдання. І тому проблеми, які виникають перед організацією, можна умовно розділити на тренінгові та нетренінговие.

Перші вирішуються шляхом проведення тренінгів. Для подолання друге недостатньо провести тренінг або навіть кілька тренінгів; необхідно акцентувати увагу на структурних перетвореннях, кадрові перестановки, фінансове оздоровлення, - словом, на діях, в яких головну роль грають не тренінгові, а консультаційні дії. При цьому в рішенні нетренінгових проблем цілком можуть використовуватися і тренінги - як допоміжні, додаткові інструменти. Рішення нетренінгових проблем вимагає значної кількості часу. Практика показує, що найвищий ріст результатів у діяльності організації досягається реалізацією 1-2-річної комплексної програми розвитку.

У 2000 р американські компанії придбали тренінгові послуги і продукти у зовнішніх постачальників на суму близько 19,3 мільярдів доларів (Джерело: Industry Report 2000, Training Magazine, October 2000).

Напишіть нам