Емоційна компетентність як фактор успіху

Алла Заднепровська

2019-05-22

#Статті

Емоційна компетентність останнім часом набуває все більшої популярності, стає новим критерієм досягнення успіху для кожного в бізнесі: від директорів, топ-менеджерів компаній до лінійних співробітників, які спілкуються безпосередньо з клієнтами. Зумовлено це, на наш погляд, тим, що до людей нарешті приходить розуміння, що, навчившись керувати своїми емоціями, ми полегшуємо життя не тільки собі, а й багатьом людям, що нас оточують.

Емоційна компетентність як фактор успіху

Емоційна компетентність – що це?

Емоційна компетентність - це здатність розуміти, управляти та висловлювати свої власні емоції, а також ефективно взаємодіяти з емоціями інших людей. Це важливий аспект особистісного розвитку та міжособистісних відносин.

Ще далекого 1912 року німецький психолог Вільям Штерн (William Lewis Stern) запропонував вимірювати інтелектуальні здібності людини з допомогою тепер широко відомого коефіцієнта IQ (Intelligence Quotient). Через 83 роки американський психолог Даніел Гоулман (Goleman D.) справив справжній фурор, заявивши, що важливішу роль, ніж IQ, відіграє коефіцієнт EQ (Emotional Quotient або Emotional Intelligence) - емоційний показник інтелекту. Пов'язано це з тим, що контроль за власними емоціями та здатність правильно сприймати чужі почуття характеризують інтелект точніше, ніж здатність логічно мислити.

Згідно з визначенням Даніеля Гоулмана, «емоційна компетентність – це здатність усвідомлювати і визнавати власні почуття, а також почуття інших, для самомотивації, для управління своїми емоціями в собі та у відносинах з іншими».

Спираючись на дослідження цього вченого, експерти дійшли одного знаменного висновку: для ефективності управлінської роботи емоційна компетентність має вирішальне значення – її успіх на 85% визначається цим коефіцієнтом і лише на 15% визначається за допомогою IQ.

Розвинені навички емоційної компетентності дозволяють керівнику розглядати свої емоції та емоції своїх підлеглих як управлінський ресурс і завдяки цьому підвищувати ефективність своєї діяльності.

Емоційний інтелект та емоційна компетентність

"Емоційний інтелект" і "емоційна компетентність" тісно пов'язані і часто використовуються як взаємозамінні, але можуть мати деякі відмінності в трактуванні.

Емоційний інтелект (ЕІ):

 • ЕІ зазвичай визначається як здатність розпізнавати, розуміти та керувати своїми власними емоціями, а також емоціями інших людей.
 • Даніел Гоулман, один із піонерів у галузі емоційного інтелекту, виділяє кілька ключових компонентів ЕІ, таких як самосвідомість, саморегуляція, мотивація, соціальне вміння та вміння встановлювати відносини.

Емоційна компетентність:

 • Емоційна компетентність включає вміння ефективно використовувати емоційні навички в різних ситуаціях.
 • Це поняття може поширюватися на широкий спектр навичок, включаючи спілкування, вирішення конфліктів, лідерство та міжособистісні стосунки.

Отже, можна сказати, що емоційний інтелект - це ширше поняття, що охоплює загальні навички управління емоціями, як щодо себе, і щодо інших. Емоційна компетентність, з іншого боку, фокусується на конкретних навичках та їх застосуванні у різних контекстах.

EQ – особливий параметр, який не пов'язаний з «емоційністю» будь-кого у звичному для нас розумінні. Емоційна темпераментна людина цілком може мати низький EQ, що пов'язано з її невмінням розпізнавати свої емоції та керувати ними. У той же час людина спокійна, врівноважена може демонструвати високий рівень емоційного інтелекту.

Що таке емоційний інтелект?

Що принципово нового містить у собі поняття «емоційний інтелект»? Відповідь у назві, а саме у поєднанні слів «емоційна» та «інтелект». Він має на увазі 1) як можливість поринути у свої емоції, щоб усвідомити та відчути їх, 2) так і необхідність раціонального аналізу емоцій та прийняття рішення на основі цього аналізу. Емоції несуть у собі величезний пласт інформації, використовуючи яку, ми можемо діяти значно ефективніше.

Практика показує, що найбільшого успіху в житті домагаються ті, хто може в критичний момент взяти себе в руки і не піддатися гніву, роздратування чи зневірі. Цікаво, що, якщо в людини розвинені подібні якості, то вони поширюються на всі життєві ситуації, а не лише на область, пов'язану з роботою.

За результатами досліджень американських психологів Майєра і Саловея (Mayer J.D., Salovey P.), «люди, що мають високий рівень EQ, здатні до більш швидкого прогресу в певних галузях і більш ефективного використання своїх здібностей». Хоча емоції та інтелект зазвичай протиставляються, насправді вони взаємопов'язані, переплетені і часто тісно взаємодіють. І від успіху цієї взаємодії безпосередньо залежить успіх людини у багатьох сферах життя. Високий емоційний інтелект допомагає людям краще розуміти та керувати своїми емоціями, ефективно взаємодіяти з оточуючими, вирішувати конфлікти, будувати якісні відносини, виявляти співчуття та розуміння до інших людей, а також успішно справлятися зі стресом та змінами у житті.

Основні «інгредієнти» емоційної компетентності

Говорячи про основні складові емоційної компетентності, можна виділити чотири:

 • самосвідомість (self-awareness);
 • самоконтроль (self-management);
 • емпатія (empathy);
 • навички відносин (relationship skills).

Самосвідомість

Самосвідомість – головний елемент емоційного інтелекту. Людина з високим рівнем самосвідомості знає свої сильні та слабкі сторони та вміє усвідомлювати свої емоції. Самосвідомість означає глибоке розуміння самого себе, своїх потреб та спонукань.

Самоконтроль

Самоконтроль – це наслідок самосвідомості. Людина, якій властива ця риса, не лише «пізнала себе», а й навчилася керувати собою та своїми емоціями. Адже незважаючи на те, що нашими емоціями рухають біологічні імпульси, ми цілком можемо керувати ними. Саморегуляція є важливим складником емоційного інтелекту. Вона дозволяє людям не бути «в'язнями своїх почуттів». Такі люди завжди зможуть не лише приборкати власні емоції, а й спрямувати їх у корисне русло.

Емпатія

Якщо дві складові емоційного інтелекту – це навички володіння собою, наступні дві – емпатія і комунікабельність (навички відносин) – ставляться до здатності людини керувати взаємовідносинами коїться з іншими.

Успішна взаємодія з іншими людьми неможлива без емпатії. Це вміння ставити себе на місце іншого, враховувати у процесі прийняття рішень почуття та емоції інших людей.

Комунікабельність

Комунікабельність - здатність не така проста, як багатьом може здатися. Адже це не просто дружелюбність, а дружелюбність із певною метою: спонукати людей у бажаному для людини напрямку. Це вміння налагодити взаємини з іншими людьми так, щоб це було вигідно для обох сторін.

Чим емоційна компетентність є корисною для керівника?

Розвинена емоційна компетентність – найважливіша якість гарного керівника. Якщо людина має високий IQ, але її EQ дуже низький, навряд чи він зможе бути успішним управлінцем. Адже робота керівника на 90% складається із спілкування, успіх якого безпосередньо залежить від коефіцієнта емоційного інтелекту.

Без сумніву, харизма лідера та широкий кругозір супроводжують одне одного. Але при визначенні співвідношення між спеціальними знаннями та когнітивними здібностями лідерів, з одного боку, та їх емоційним інтелектом — з іншого, встановлено, що чим вищий ранг керівника, тим більше емоційного інтелекту закладено у фундамент успіху.

Дослідження показують, що 2/3 основних компетенцій, необхідних сьогодні ефективному лідеру, належать до категорії емоційних компетенцій. Великі лідери рухають за допомогою емоцій. Як лідер, Ви можете спрямовувати емоції своєї команди. Якщо Ви керуєте емоціями позитивно, Ваші підлеглі починають працювати із захопленням, виявляти свої найкращі здібності. Щоб змусити емоційний фактор працювати, Ви повинні мати високу емоційну компетентність, що визначає Ваше вміння керувати як своїми емоціями, так і емоціями інших людей.

Емоційна компетентність лідера - це здатність ефективно розпізнавати, розуміти та керувати своїми та чужими емоціями в робочому середовищі, з метою досягнення кращих результатів, підтримки мотивації та побудови продуктивних відносин.

Чи можна розвивати емоційну компетентність?

Якщо з рівнем IQ все досить просто - дослідження показали, що він практично не змінюється з часом і підвищити його практично неможливо, це генетичне явище, то з емоційним інтелектом все склалося по-іншому.

У парадигмі традиційної психології виникненням емоцій управляти неможливо, оскільки це безпосередньо пов'язані з фізіологією. Здавалося б, у цьому випадку й самими емоціями керувати не можна. Дані наукових досліджень у США та Європі в галузі емоційного інтелекту свідчать про те, що управління емоціями – це навичка, яку можна напрацьовувати та розвивати протягом усього життя людини!

Розвиток емоційного інтелекту – найскладніша робота, з якою колись зустрічалися люди. Але саме ця робота дає найбільші результати, вона підвищує особисту ефективність. Інструментами розвитку емоційної компетентності є тренінги, коучинг, книжки. У МВГ Живу справу ми проводимо тренінг “Емоційний інтелект” у розвиток емоційної компетентності.

Втім, не варто вдарятися з крайнощів у крайність і судомно починати шерстити всі можливі джерела інформації. Безперечно, скільки завгодно високі показники емоційної гнучкості ніколи не замінять ні професійної компетентності, ні вміння зважувати всі «за» і «проти» і робити об'єктивні висновки. Цитуючи одного з авторів, що стояли біля джерел освіти поняття EQ, Маршу Рейнольдс (Marcia Reynolds), «розвиток емоційної компетентності робить людину професійнішою, а професіонала більш людяною».

Розвиваємо свою емоційну компетентність

Розпізнавання своїх емоцій – перший крок у розвитку EQ. Часто ми маємо труднощі, намагаючись описати словами ті почуття, які відчуваємо. Існують сотні емоцій, у кожної – багато рівнів інтенсивності, тож емоційна усвідомленість – нелегке завдання. Чим чіткіше Ви навчитеся визначати кожну свою емоцію, тим ширшими будуть Ваші можливості з управління власною поведінкою.

Щоб навчитися легко розпізнавати свої емоції, проведіть наступну роботу. Протягом двох тижнів ведіть свій «Щоденник емоцій». Для цього розділіть свій день на інтервали та записуйте про кожен інтервал 1) що Ви робили і з ким 2) що Ви при цьому відчували які емоції відчували. Важливо оцінювати (записати) те, що Ви відчуваєте у момент, коли відчуваєте емоцію. Свої почуття намагайтеся зрозуміти, а чи не змінювати їх.

Немає «правильних» чи «неправильних» почуттів. Вони такі, які є. Будьте чесні із собою. Іноді усвідомлення своїх емоцій достатньо, щоб розсіяти чи збільшити емоційну реакцію.

Отже, першочергове завдання розпізнати джерело своїх емоцій. Після цього Ви побачите, як відбувається маніпуляція Вашими думками та реакціями.

Потім необхідно проаналізувати причини, що викликають ту чи іншу емоцію. Поставте собі запитання: «Чому я так почуваюся?», «Що викликало саме таку реакцію?», «Що я отримав(а) чи не отримав(а)? Чому? Що завадило?».

Після визначення джерела руйнівних емоцій (адже саме вони доставляють нам дискомфорт і змушують задуматися, що викликала їхню появу), важливо навчитися переходити як мінімум у нейтральний емоційний стан. По можливості згадайте, що викликає у Вас усмішку, відчуття радості, спокою, умиротворення. Зосередьтеся на тому, що Ви хотіли б відчути, а також на тому, як Вам хотілося б, щоб ситуація вирішилася:

 • Проговоріть, а краще пропишіть, що Вам потрібно;
 • Направте свою енергію в інше русло, відверніться;
 • Дотримуйтесь дій, які забезпечать Вам бажаний результат.

Щоб полегшити Вашу роботу, пропонуємо список з 80 емоцій, запозичений з книги Марші Рейнольдс «Коучинг: емоційна компетентність» (Outsmart your Brain: How to Use Emotional Intelligence).

Удачі та наполегливості Вам. Подорож за тисячу миль починається з першого кроку!

Напишіть нам